top of page

Privacy Policy

Belangrijke gegevens

OVER ONS, ONZE DOELGROEP EN DEZE PRIVACYVERKLARING

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe Azzurro Retail Group uw persoonsgegevens verwerkt als u een gebruiker bent van onze website of mobiele applicaties.

Azzurro Retail Group is de handelsnaam van Azzurro Retail B.V. (gezamenlijk aangeduid als "Azzurro", "wij", "ons" of "onze" in deze kennisgeving).  Wij zijn de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens.  

Onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is verantwoordelijk voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze kennisgeving. Als u vragen heeft over deze kennisgeving, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met onze DPO via info@azzurroretail.com.

WIJZIGINGEN IN DEZE KENNISGEVING EN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd bijwerken en zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn.  Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.  

 

Neem dan gerust contact met ons op elk gewenst moment.

DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd.  Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen en anderszins verwerken, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

 • Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

 • Technische gegevens omvatten informatie die wordt verzameld wanneer u onze website of mobiele applicaties bezoekt, uw internetprotocoladres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in typen en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of mobiele applicaties.

 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, mobiele applicaties, wifi en soortgelijke elektronische diensten gebruikt.

 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw marketing- en communicatievoorkeuren.

HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Directe interacties. U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken in uw directe interacties met ons (bijv. Identiteitsgegevens, Contactgegevens en Financiële gegevens) door formulieren in te vullen, via onze mobiele applicaties of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u: (i) informeert over, onze producten/diensten aanvraagt of bestelt; (ii) een account aanmaken; (iii) zich abonneren op onze communicatie; (iv) verzoeken om marketing naar u toe te sturen; (v) deelnemen aan een wedstrijd, promotie, loterij of enquête; of (vi) ons feedback geven of contact met ons opnemen.

 • Website, mobiele applicaties en cookies.  Terwijl u onze website en mobiele applicaties gebruikt, verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparaat, browse-acties en patronen.  We verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere gelijkaardige technologieën.  We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie.

 • Technische gegevens van externe analyseproviders, advertentienetwerken en aanbieders van zoekinformatie.

 • Contactgegevens, financiële gegevens en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.

HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als de wet ons dit toestaat.  Meestal verwerken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Uitvoering van een contract: waar we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan te sluiten of met u zijn aangegaan.

 • Gerechtvaardigde belangen: waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

 • Wettelijke of regelgevende verplichting: waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 • Toestemming: wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te verwerken.

Met beperkte uitzonderingen (bijv. sommige van onze elektronische marketing), vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.  U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

VERANDERING VAN DOEL

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat verdere verwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.  Als u uitleg wilt over hoe verdere verwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten verwerken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt om dit te doen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

MARKETING EN UITOEFENING VAN UW RECHT OM U AF TE SCHRIJVEN VOOR MARKETING

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons hebt aangevraagd of producten/diensten bij ons hebt gekocht en u zich niet hebt afgemeld voor het ontvangen van die marketing.  

Als u ons vraagt te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden (bijv. door de opt-out-links te volgen op elektronische marketing die naar u is verzonden of door op een andere manier contact met ons op te nemen), zullen we dat doen.

GEEN MARKETING VAN DERDEN

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgeroepen door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Onthouden van uw voorkeursland/valuta van verzending.

 • ​ U inloggen op onze website en u ingelogd houden op verschillende pagina's.

 • Om ons te helpen fraude te voorkomen.

 • Het verzamelen van webanalysegegevens om ons te informeren hoe onze bezoekers omgaan met onze website/apps.

 • Doorverwijzingen van partnerprogramma's bijhouden.

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen.  Als u cookies uitschakelt of weigert, kunnen sommige delen van onze website of mobiele applicaties ontoegankelijk worden of niet goed werken.

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld.

 • Serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten leveren.

 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.

 • HMRC, regelgevers en andere autoriteiten.

 • Derden aan wie we ervoor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen.  Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren.  Als er zich een wijziging voordoet in ons bedrijf, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier verwerken als uiteengezet in deze kennisgeving.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen.  We staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te verwerken en staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

DATAVEILIGHEID

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt.  Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om hiervan op de hoogte te zijn.  Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en hebben een geheimhoudingsplicht.

UW WETTELIJKE RECHTEN EN HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.  Samengevat zijn dit het recht op inzage, rectificatie (dwz correctie), verwijdering (ook bekend als het "recht om te worden vergeten"), beperking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en intrekking van toestemming.  Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen).  We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is.  Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen).  Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen.  We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren.  Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan.  In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

U heeft ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via info@azzurroretail.com.

bottom of page